خانه > درباره ما>تجهیزات تولید

تجهیزات تولید

-20 مجموعه کارل مایر warp knit2828 ، 32G ، 36G ، HKS2 HKS3 RSE4؛

-40 مجموعه دستگاه های گره ای دایره ای 28G 32G 36G 40G ؛

-200 دستگاه تنظیم جت آب بافندگی با سرعت بالا.

  • QR